Salmene 95:10

Salmene 95:10 NB

I førti år hadde jeg avsky for denne ætten, og jeg sa: De er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del