Salmene 94:9

Salmene 94:9 NB

Han som plantet øret, skulle han ikke høre? Han som skapte øyet, skulle han ikke se?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del