Salmene 94:5

Salmene 94:5 NB

Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del