Salmene 94:3

Salmene 94:3 NB

Hvor lenge skal de onde, Herre, hvor lenge skal de onde fryde seg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del