Salmene 94:21

Salmene 94:21 NB

Skarevis slår de seg sammen mot den rettferdige sjel. Ved deres dom blir det utgytt uskyldig blod.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del