Salmene 94:19

Salmene 94:19 NB

Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 94:19

Del