Salmene 94:16

Salmene 94:16 NB

Hvem reiser seg for meg mot de onde? Hvem stiller seg fram for meg mot dem som gjør urett?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del