Salmene 94:15

Salmene 94:15 NB

For dommen skal vendes til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del