Salmene 94:13

Salmene 94:13 NB

for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del