Salmene 94:10

Salmene 94:10 NB

Han som refser hedningene, skulle han ikke straffe - han som gir menneskene forstand?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del