Salmene 93:4

Salmene 93:4 NB

Herligere er Herren i det høye enn røsten av mange vann, havets mektige brenninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del