Salmene 93:3

Salmene 93:3 NB

Strømmer har løftet opp, Herre, strømmer har løftet opp sin røst, strømmer har løftet opp sine brusende bølger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del