Salmene 93:2

Salmene 93:2 NB

Fast står din trone fra gammel tid, fra evighet er du.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del