Salmene 90:9

Salmene 90:9 NB

For alle våre dager er flyktet bort under din vrede, vi har levd våre år til ende som et sukk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del