Salmene 90:8

Salmene 90:8 NB

Du har satt våre misgjerninger for ditt åsyn, vår skjulte synd i ditt åsyns lys.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del