Salmene 90:7

Salmene 90:7 NB

For vi har gått til grunne ved din vrede, ved din harme har forferdelse grepet oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del