Salmene 90:6

Salmene 90:6 NB

om morgenen blomstrer det og gror, om kvelden visner det og blir tørt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del