Salmene 90:5

Salmene 90:5 NB

Du driver dem bort som en flod, de blir som en søvn. Om morgenen er de som groende gress
NB: Norsk Bibel 88/07
Del