Salmene 90:16

Salmene 90:16 NB

La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del