Salmene 90:15

Salmene 90:15 NB

Gled oss like mange dager som du har plaget oss, og like mange år som vi har sett ulykke!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del