Salmene 90:13

Salmene 90:13 NB

Vend tilbake, Herre! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del