Salmene 90:11

Salmene 90:11 NB

Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, slik frykten for deg krever?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del