Salmene 9:8

Salmene 9:8 NB

Men Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 9:8