Salmene 9:3

Salmene 9:3 NB

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 9:3