Salmene 9:21

Salmene 9:21 NB

La frykt komme over dem, Herre! La hedningefolkene kjenne at de er mennesker! Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del