Salmene 9:19

Salmene 9:19 NB

For ikke skal den fattige glemmes for alltid. De nedbøydes håp skal ikke for evig gå til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del