Salmene 9:18

Salmene 9:18 NB

De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del