Salmene 9:17

Salmene 9:17 NB

Herren har vist hvem han er, han har holdt dom. Den ugudelige er fanget i sine egne henders gjerning. Higgajon*. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del