Salmene 9:14

Salmene 9:14 NB

Vær meg nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater meg, du som løfter meg opp fra dødens porter
NB: Norsk Bibel 88/07
Del