Salmene 88:7

Salmene 88:7 NB

Du har lagt meg i den dypeste hule, på mørke steder, i avgrunner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del