Salmene 88:17

Salmene 88:17 NB

Din vredes luer går over meg, dine redsler har tilintetgjort meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del