Salmene 88:16

Salmene 88:16 NB

Elendig er jeg og døende fra ungdommen av. Jeg bærer dine redsler, jeg må fortvile.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del