Salmene 88:14

Salmene 88:14 NB

Men til deg har jeg ropt, Herre, om morgenen kommer min bønn deg i møte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del