Salmene 87:6

Salmene 87:6 NB

Herren skal telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født der. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del