Salmene 87:2

Salmene 87:2 NB

Herren elsker Sions porter fremfor alle Jakobs boliger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del