Salmene 85:7

Salmene 85:7 NB

Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg i deg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del