Salmene 85:6

Salmene 85:6 NB

Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del