Salmene 85:5

Salmene 85:5 NB

Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del