Salmene 85:14

Salmene 85:14 NB

Rettferd skal gå fram foran ham og stadig følge i hans spor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del