Salmene 85:13

Salmene 85:13 NB

Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del