Salmene 85:12

Salmene 85:12 NB

Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del