Salmene 85:10

Salmene 85:10 NB

Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i vårt land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 85:10