Salmene 84:6

Salmene 84:6 NB

Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:6