Salmene 84:5

Salmene 84:5 NB

Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:5