Salmene 84:3

Salmene 84:3 NB

Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:3