Salmene 84:2

Salmene 84:2 NB

Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:2