Salmene 84:13

Salmene 84:13 NB

Herre, hærskarenes Gud! Salig er det mennesket som setter sin lit til deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del