Salmene 84:1

Salmene 84:1 NB

Til sangmesteren. Etter Gittit. Av Korahs barn. En salme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 84:1