Salmene 83:7

Salmene 83:7 NB

Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagrittene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del