Salmene 83:4

Salmene 83:4 NB

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del